Versal Media

Artikel 'Sjukhus drabbat av legionella' - Östgöta Correspondenten 2002-07-25 Du kan hämta hela sidan som PDF genom att klicka här.

VADSTENA: Osäkert om patienterna drabbats

Sjukhus drabbat av legionella

VADSTENA
Provtagningar på avdelning 15 på gamla Birgittas sjukhus förra veckan visar på förekomsten av legionellabakterier i vattnet. Dessa kan vara orsaken till att några patienter har fått lunginflammation.

På gamla Birgittas sjukhus i Vadstena vårdas de så kallade humanpatienterna. Totalt finns 18 vårdtagare på avdelning 15 som är ett sjukhem för äldre, psykiskt sjuka människor.
Man har under en tid haft problem med lunginflammationer på avdelningen och två av patienterna har varit inlagda på lasarettet i Motala (LiM).
En hög koncentration av legionellabakterier i vatten kan, vid inandning av vattenångan, orsaka lunginflammation eller influensaliknande symtom. Om man till exempel duschar i vatten som innehåller höga halter av legionellabakterier finns en risk att bli smittad.

Prover togs

Därför tog man beslut om att ta prover på avdelningens vatten. Proverna visade att legionella finns i vattnet. Men om det finns ett samband mellan patienternas lunginflammationer och förekomsten av bakterierna är ännu inte fastställt.
— Odlingar har tagits på de drabbade patienterna. Men vi vet ännu inte om de bär på legionellabakterierna, säger Jan Lindqvist, läkare på LiM.
— Äldre, sjuka människor är väldigt känsliga och blir mycket sjukare än en frisk, ung person. Patienterna svarade i alla fall bra på de antibiotikakurer de fick när de kom in hit, säger Jan Lindqvist.
Han poängterar att personalen på avdelningen på Birgittas sjukhus inte behöver vara orolig för att smittas.
— Legionella, som leder till lunginflammation, smittar inte från person till person, säger Jan Lindqvist.

Andra avdelningar

Odlingarna togs av Landstingsfastigheter förra veckan. När man såg indikationer på legionella vidtogs omedelbart åtgärder.
— Vi höjde genast temperaturen på vattnet och tappade ut vatten till ändarna, säger Jan-Erik Lövbom som är fastighetschef på Landstinget i Östergötland.
Legionellabakterierna dör vid en temperatur över 60 grader. Att vattnet i ledningarna stått still länge utan att ha cirkulerat i hela ledningssystemet kan också vara en orsak till höga koncentrationer av bakterier.
— Nu kommer vi självklart att ta vattenprover på alla våra fastigheter i Vadstena, det vill säga även på vårdcentralen och på rättspsyk, säger Jan-Erik Lövbom.
Orsaken till att avdelning 15 har drabbats kan enligt Lövbom vara att vattensystemet nyligen lagts om.
— Nu används fliseldat värmeverk vilket kan ha lett till temperatursänkningar, säger Jan-Erik Lövbom.
Inom kort kommer Landstingsfastigheter att ta ytterligare vattenprover från den drabbade avdelningen för att kontrollera om bakterierna har försvunnit.

Fakta legionella

Legionella är namnet på en familj av bakterier. Namnet kommer från ett tillfälle då amerikanska krigsveteraner (legionärer) plötsligt insjuknade i lunginflammation vid en konferens i Philadelphia 1977.

Legionellabakterier kan orsaka influensaliknande symtom och lunginflammation. Legionärsjukan är en allvarlig form av lunginflammation med hög feber, frossa, huvudvärk och muskelsmärtor åtföljda av andningssvårigheter.

Bakterierna kan följa med i vattendimma som uppstår där vattenstrålar slås sönder, till exempel vid duschning, i luftkylare och i bubbelbad. För att bli sjuk krävs att bakterier skall komma ner i lungorna. Att dricka vatten anses inte farligt.

Bakterien förökar sig inte vid temperaturer under 20 grader Celsius. Mellan 25-45 grader sker tillväxt av bakterier och i över 60 graders värme dör bakterien.

Alla är inte mottagbara för sjukdomen. Nedsatt immunförsvar, rökvanor och ålder har betydelse för att utveckla sjukdomen.

I vårt land registreras årligen cirka 40 sporadiska fall av legionella.

Jessica Holm (fd Rickardsson)
För Östgöta Correspondenten Torsdag 25 juli 2002